profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Więzi organizacyjnepoleca85%
Organizacja pracy w hotelarstwie

Organizowanie

ORGANIZOWANIE Organizowanie - to decydowanie o tym, w jaki sposób możliwie najlepiej pogrupować działania i zasoby organizacji. Przy konstruowaniu organizacji menedżerowie mogą wykorzystać sześć podstawowych działań konstrukcyjnych:...