profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wieś w polskiej literaturzepoleca85%
Język polski

Różne widzenia wsi polskiej w literaturze XIX i XX wieku

RÓŻNE WIDZENIA WSI POLSKIEJ W LITERATURZE XIX i XX WIEKU Współczesna definicja wsi przedstawia nam ją jako teren o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych, związanych z nimi usługowych lub turystycznych nie...poleca85%
Język polski

Starożytność i jej nawiązania w literaturze - materiały do matury.

jaki sposób Zygmunt Krasiński przedstawia problem rewolucji w “Nie-Boskiej Komedii”? 30. Przedstaw motyw szlacheckiego dworku (znamię życia polskiego) w literaturze XIX i XX wieku . 31. “Ludziepoleca85%
Język polski

Młodopolskie nastroje i ich przejaw w poezji, prozie i sztuce.

-społecznych, które wystąpiły na naszych terenach na przłomie XIX i XX wieku . Nazwa ta wiąże się bezpośrednio z analogicznymi terminami występującymi w innych krajach Europy: Młode Niemcy, Młodapoleca88%
Język polski

Dwudziestolecie Miedzywojenne w pytaniach i odpowiedziach- zagadnienia maturalne!

Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jalu Kurek, Jan Brzękowski Termin awangarda to zbiorowa nazwa tendencji i kierunków w sztuce XX wieku odznaczających się nowatorstwem formalnym, będącym świadectwempoleca85%
Język polski

Polscy laureaci Nagrody Nobla. Zaprezentuj różne koncepcje twórczości.

”. Nikt w literaturze polskiej nie przedstawił prawdziwiej życia wiejskiego, wpisanego w cykliczność pór roku i porządek ludowych świąt oraz obrzędów. Fabułę dzieła można uporządkować ujmując ją w 3