profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wieś polskapoleca89%
Geografia

Róznicę między wsią senegalską a wsią polską.

Dwie wsie różnią się od siebie cywilizacją. Wiadomo że wieś polska jest bardzo rozwinięta ponieważ nasi rolnicy są zaopatrzeni w traktory, pługi i inne maszyny rolnicze wykorzystywane w gospodarce. My w polsce używamy nawozów sztucznych a w Afryce...poleca85%
Język polski

Prezentacja maturalna o chłopach

We współczesnej literaturze polskiej istnieje prąd nazywany przez krytykę „nurtem wiejskim”. Literackie obrazy wsi są różnorodne. Raz jest to okolica spokojna, wesoła, wręcz sielankowa, innym razem targane niepokojami miejsce buntu. Kolejne epoki...poleca85%
Język polski

Różne widzenia wsi polskiej w literaturze XIX i XX wieku

RÓŻNE WIDZENIA WSI POLSKIEJ W LITERATURZE XIX i XX WIEKU Współczesna definicja wsi przedstawia nam ją jako teren o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych, związanych z nimi usługowych lub turystycznych nie...poleca85%
Historia

Ziemie polskie na przełomie XVII i XVIII wieku

Okres 2 połowy XVII i 1 połowy XVIII w. jest ważny w dziejach RP zarówno w aspekcie politycznym jak i gospodarczym i społecznym. Charakterystyka tego okresu jest trudna z uwagi na skąpość źródeł do badań nad historią gosp. 2 połowy XVII i 1 połowy...poleca85%
Język polski

Wieś polska XVIII-ego wieku a obecna

W XVIII wieku wieś wyglądała zupełnie inaczej niż zupełnie. Drewniane jedno lub dwuizbowe chałupy przykryte strzechą z małym oknem, często dekorowane pięknymi własnoręcznie wykonanymi dziełami. Były to czasy gdzie wszyscy wszystkich znali,...