profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wielokrotności



poleca83%
Fizyka

Tabela wielokrotności i podwielokrotności

Przedrostek Oznaczenie Mnożnik eksa E 1018 peta P 1015 tera T 1012 giga G 109 mega M 106 kilo k 103 hekto h 102 deka da 101 decy d 10-1 centy c 10-2...



poleca83%


poleca85%
Matematyka

FUNKCJE SUMY, RÓZNICY I WIELOKROTNOŚCI KĄTÓW

, jeśli cosx ą 0, cosy ą 0, cos (x - y) ą 0 Ctg (x - y) = ctgx*ctgy + 1/ ctgx – ctgy, jeśli sinx ą 0, siny ą 0, sin (x - y) ą 0 Funkcje wielokrotności kąta: Sin 2x = 2 sinx*cosx Cos 2x = cos2x



poleca85%
Matematyka

Wzory: Funkcje sumy, różnic i wielokrotności kąta.

*tgy, jeśli cosx ¹ 0, cosy ¹ 0, cos (x - y) ¹ 0 Ctg (x - y) = ctgx*ctgy + 1/ ctgx – ctgy, jeśli sinx ¹ 0, siny ¹ 0, sin (x - y) ¹ 0 Funkcje wielokrotności kąta: Sin 2x = 2 sinx*cosx Cos 2x



poleca79%
Matematyka

Ułamki

: Rozwinięcie może być okresowe lub nieokresowe. Rozwinięcie nieskończone powstaje, gdy nie można podzielić wielokrotności 10 przez mianownik ułamka.



poleca84%
Maszynoznawstwo

Metrologia - pomiary

każdej z nich przewidziano odpowiedni wzorzec odtwarzający tę jedn z możliwie największą dokładnością w sposób trwały i niezmienny. UKŁAD SI UMOZLIWIA TWORZENIE: wielokrotności i podwielokrotności