profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wielkie wędrówkipoleca84%
Język polski

Wędrujący poeta. Motyw tułacza, wędrowca, poety w różnych epokach literackich

Wędrujący poeta. Motyw tułacza, wędrowca, poety w różnych epokach literackich W literaturze różnych epok często występuje motyw wędrówki. Podróż w życiu człowieka może mieć bardzo wiele znaczeń: może przynosić nowe doświadczenia, oznaczać chęć...poleca85%
Język polski

Teatr Średniowieczny.

Teatr świecki - teatr wędrujący , tworzony głównie przez kuglarzy, komediantów, wystawiał głównie scenki humorystyczne i moralizujące. Teatr kościelny. Dramat liturgiczny - rozwinął siępoleca85%
Język polski

Wieża Babel - Księga Rodzaju

Hebrajskie słowo „balal” oznacza zamęt, zamieszanie. Biblia mówi, że mieszkańcy całej ziemi posługiwali się jednym językiem. Wędrujący od wschodu napotkali równinę Szinear i zamieszkali na niej