profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wielkie struktury społecznepoleca82%
Socjologia

Wielkie struktury społeczne

Współczesne kierunki socjologii humanistycznej (Persons, Znaniecki, Sorokin). Socjologia humanistyczna wywodzi się z renesansowego pojęcia „studia humanitatis”.Obejmowały one gramatykę, retorykę, poezję, sztukę, historię, filozofię życia społ. i...poleca82%
Socjologia

Gry społeczne

łączność, tendencja do zachowania konformizmu, kulturowo wspólnych wartości. Podstawową grupą jest grupa rodzinna. W ramach społeczeństwa możemy jednak wyróżnić także inne grupy społeczne , powiązanepoleca81%
Psychologia

Grupy społeczne

. Podstawową grupą jest grupa rodzinna. W ramach społeczeństwa możemy jednak wyróżnić także inne grupy społeczne , powiązane odmiennego rodzaju więziami społecznymi. Grupy te stawiają przed sobąpoleca77%
Socjologia

Stany, klasy i warstwy społeczne

układzie gospodarki społecznej. Klasy społeczne są zjawiskiem historyczny, a mechanizm zmian struktury klasowej jest związany w ostatecznej instancji z postępem technicznym i rozwojem sił wytwórczychpoleca81%
Socjologia

Grupy społeczne i ich klasyfikacja

W procesie socjalizacji istotne znaczenie ma przynależność jednostki do grup społecznych i wywierany na nią ich wpływ. Grupę uważa się za podstawową formę życia zbiorowego, kształtującą społecznepoleca77%
Historia

Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce w XIII i XIV wieku.

Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce od XIII do XVIw. Przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce od XIII do XVI wieku to pełne i późne średniowiecze oraz początek epoki nowożytnej. W tym