profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wiedza religijnapoleca85%
Historia

Pytania z XIX wieku 72 48 39

72. Siła i słabość polskiej prasy w XIX wieku. 49. Przedstaw rozwój polskiego rynku czytelniczego w XIX wieku. Początki prasy europejskiej i polskiej: - I poł. XIX wieku jeszcze charakter elitarny, (prenumerata, kawiarnie i kluby,) korzystanie...poleca85%
Język polski

Encyklika "Pacem in terris" Jana XXIII- opracowanie

Do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów i biskupów oraz innych ordynariuszy zachowujących pokój i wspólnotę ze stolicą apostolską, do duchowieństwa i wiernych Chrześcijan całego świata oraz do wszystkich ludzi dobrej woli....poleca84%
Historia

PYTANIA MATURALNE

(ZNACZENIE DLA EUROPY I SPRAWY POLSKI) 53.POWSTANIE STYCZNIOWE I BEZPOŚREDNIE SKUTKI 54.WALKA POLAKÓW Z RUSYFIKACJĄ I GERMANIZACJĄ W KONTEKŚCIE POLITYKI WYNARADAWIANIA W II POŁ. XIX