profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Werbowanie młodych ludzi przez sektypoleca85%
Język polski

Wpływ sekty na życie młodego człowieka.

Autorytet rodziców wobec dzieci prawie nie istnieje. To rodzice bardziej słuchają dzieci i pytają o ich zdanie, podczas gdy właśnie oni mają obowiązek decydowania i dopilnowywania obowiązku modlitwy, uczęszczania na Mszę św., katechezę,...poleca85%
Resocjalizacja

Sekty w percepcji młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ...)

rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków. Narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ napoleca86%
Pedagogika

Recenzja książki "Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożenia."

życie członków. Narusza to podstawowe prawa człowieka i zasady życia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny ma wpływ destrukcyjny. Cechują ją również silne więzi wewnętrzne orazpoleca85%
Socjologia

Wpływ muzyki rockowej na kształtowanie osobowości młodego człowieka.

podstawowej Notabene powinno się mówić o tym już w przedszkolu. Poprzez wpływ , rozumiem duży udział w kształtowaniu osobowości człowieka . Każdy rodzaj muzyki niesie ze sobą jakąś ideologię. Czasempoleca85%
Socjologia

Eseje na socjologie

! Wpływ władzy rodziców przybranych na ............................. s. 4 tożsamość dziecka w VI fazie rozwoju.? 3. AUTORYTET ?Czy guru sekty może być autorytetem? Autorytet dla człowieka w V faziepoleca83%
Kulturoznawstwo

Świadkowie Jehowy w społeczeństwie polskim

rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na