profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Węglowodory łańcuchowe

poleca55%
Chemia

Węglowodory nienasycone (Alkeny)

Alkeny to węglowodory łańcuchowe, w cząsteczkach których występuje jedno wiązanie podwójne między atomami węgla, których walencyjne orbitale atomowe są w stanie hybrydyzacji sp 2 . Te dwa atomy węgla oraz cztery atomy bezpośrednio związane z nimi leżą w jednej płaszczyźnie. Długość wiązania podwójnego jest krótsza od długości wiązania pojedynczego i wynosi 134 pm, ale energia wiązania jest większa i wynosi 682 kJ/mol. Pamiętając, że na wiązanie podwójne składa się jedno wiązanie mocne...

poleca64%
Chemia

Budowa i właściwości fizyczne

Alkeny to węglowodory łańcuchowe zawierające w cząsteczkach jedno wiązanie podwójne między atomami węgla. stan hybrydyzacji orbitali walencyjnych atomów węgla połączonych wiązaniem podwójnym krotność wiązania pomiędzy atomami węgla długość wiązania podwójnego węgiel–węgiel energia wiązania podwójnego węgiel–węgiel sp 2 jedno wiązanie podwójne, pozostałe to wiązanie pojedyncze 134 pm 602 kJ/mol Rozważając budowę cząsteczki...

poleca24%
Chemia

Węglowodory, fluorowcopochodne węglowodorów

Węglowodory to związki, w cząsteczkach których występują wyłącznie atomy węgla i wodoru.poleca85%
Chemia

Źródła węglowodorów w przyrodzie

Węglowodory to związki organiczne o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla i atomów wodoru. Najogólniej dzielimy je na dwie duże grupy: węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) - w nich atomy węgla łączą się w łańcuchy otwarte, oraz...poleca85%
Chemia

Naturalne źródła węglowodorów w przyrodzie

Węglowodory Węglowodory to organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze tylko atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego...poleca86%
Chemia

Naturalne źródła węglowodorów

Węglowodory Węglowodory są to związki węgla z wodorem. Najogólniej dzielimy je na dwie duże grupy: węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) - w nich atomy węgla łączą się w łańcuchy otwarte, oraz węglowodory pierścieniowe (alicykliczne). Stanowią...poleca85%
Chemia

Węglowodory w przyrodzie

Węglowodory to grupa związków organicznych złożonych jedynie z atomów węgla i wodoru. Są najprostszą pod względem budowy grupą związków organicznych. Najogólniej dzielimy je na dwie duże grupy: węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) - w nich atomy...