profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Warszawska szkoła historycznapoleca85%
Historia

Warszawska szkoła historyczna

Kierunek w historiografii polskiej końca XIX w., pozostający w opozycji do krakowskiej szkoły historycznej, a zwłaszcza do przypisywanego jej ‘pesymizmu’ w ocenie dziejów Polski. Kierunek powstał w okresie tzw. pozytywizmu warszawskiego....