profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Walory turystyczne Ziemi Kłodzkiejpoleca84%
Geografia

Ziemia Kłodzka

Jednym z piękniejszych regionów Polski jest Ziemia Kłodzka. Na wstępie należy wspomnieć, iż Ziemia Kłodzka to pojęcie raczej historyczne niż geograficzne i odnosi się do obszaru, którego centrum stanowi rozległe obniżenie Kotliny Kłodzkiej i...poleca84%
Geografia regionalna

Kotlina Kłodzka 332.54

Kotlina Kłodzka 332.54 332.54 Kotlina Kłodzka 332.5 Sudety Środkowe 33. Masyw Czeski 332. Sudety z Przedgórzem Sudeckim 3. Pozaalpejska Europa Środkowa Europa Zachodnia Po...poleca85%
Geografia

Ziemia Kłodzka

UKSZTAŁTOWANIE TERENU Ziemia Kłodzka na terenie, której się teraz znajdujemy stanowi wysunięty na południe półwysep terytorium polskiego w kształcie zbliżonym do ukośnie położonego prostokąta. Obejmuje ona część województwa wrocławskiego. Jest...poleca82%
Geografia

Sudety i Karpaty

Sudety południowo-zachodnia Polska Klimat: Sudety: typowo górski, chłodny, wilgotny. Przedgórze : ciepły, wilgoty, występuje typ. piętra klimatyczne. Roślinność: piętrowość roślin(regiel górny, dolny, kosodrzewina i hale), sztuczne...poleca84%
Turystyka i rekreacja

Walory turystyczne Sudetów.

Podregion na zachód od Nysy Kłodzkiej odznacza się znaczną atrakcyjnością turystyczną. Decyduje o tym duże zróżnicowanie środowiska naturalnego – bardzo urozmaicona rzeźba, korzystne warunki klimatyczne, wysoki stopień zalesienia, duża ilość...poleca82%
Geografia

Sudety

Sudety 1.Położenie -południowo-zachodnia Polska -Wydzielono: Pogórze Sudeckie, Sudety( Zachodnie, Środkowe, Wschodnie) 2.Klimat -górski(w Sudetach) – chłodny i wilgotny -na Przedgórzu ciepły i wilgotny -występują strefy klimatyczne...