profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Walory Biebrzańskiego Parku Narodowegopoleca85%
Geografia

Biebrzański park narodowy.

Powierzchnia: 59223 ha Historia: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1993r. powołano Biebrzański Pakr Narodowy.W granicach parku znalazł się dawny rezerwat "Czerwone Bagna" o powierzchni 11298 ha ochrony ścisłej. Park otacza strefa...poleca85%
Geografia

Bagna biebrzańskie - charakterystyka i ciekawostki

Każdego roku wiosną tereny w dolinie Biebrzy i Narwi zmieniają się na kilka tygodni w ogromne rozlewiska. Dlatego okolica ta nazywana jest "polską Amazonką". Jak okiem sięgnąć, ciągną się dzikie bagna, mokradła i lasy. Dla ochrony tego...poleca82%
Geografia

Biebrzański Park Narodowy

Utworzony 25 września 1993r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993r. (Dz. U. Nr 86, poz. 399) do 1 stycznia 1999 r. w województwach: łomżyńskim, białostockim i suwalskim - obecnie województwie podlaskim. Powierzchnia...poleca76%
Geografia

Biebrzański Park Narodowy.

Utworzenie parku. Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Chociaż koncepcja ochrony tych terenów poprzez utworzenie „Biebrzańskiego Parku Natury” pojawiła się jeszcze przed Konwencją Ramsarską, bo w 1968 roku na...poleca85%
Geografia

Opisz wybrany Park Narodowy w Polsce - Ojcowski Park Narodowy

km 2 co stanowi 1% terytorium Polski. Rozmieszczone są praktycznie we wszystkich głównych regionach Polski. Największy jest Biebrzański Park Narodowy (59 223 ha) a najmniejszy Ojcowski Park Narodowypoleca82%
Biologia

Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy został utworzony 09.09.1993 r. i jest największym parkiem narodowym w Polsce. Położony jest w północno - wschodniej części kraju, na terenie województwa podlaskiegopoleca75%
Biologia

Wielkopolski Park Narodowy

. W Polsce istnieją 23 parki narodowe: Babiogórski Park Narodowy , Białowieski Park Narodowy , Biebrzański Park Narodowy , Bieszczadzki Park Narodowy , Park Narodowy Bory Tucholskie, Drawieński Parkpoleca85%
Biologia

Parki Narodowe

1. Babiogórski Park Narodowy 2. Białowieski Park Narodowy 3. Biebrzański Park Narodowy 4. Bieszczadzki Park Narodowy 5. Park Narodowy Bory Tucholskie 6. Drawieński Park Narodowy 7. Gorczańskipoleca85%
Geografia

Niziny.

florze. Tutaj, na obszarze około 60 tys. ha podmokłych łąk i torfowisk, utworzono Biebrzański Park Narodowy . 470 km wytyczonych w parku szlaków pokonać można m.in. łodzią, kajakiem lub rowerem. W czasie