profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Walny zjazd szlachty w Jędrzejowie 1592poleca85%
Historia

Kalendarium Panowania Zygmunta III Wazy.

1587r. Na tron Polski wybrano: Zygmunta III Wazę i Maksymiliana Habsburga 1588r. 24. I Bitwa pod Byczyną 1588r. Powstaje gimnazjum ariańskie w Lubartowie 1589r. Kodyfikacja prawa w "Trzecim statucie litewskim" 1590r. Oddzielenie...