profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Walka społeczeństwa polskiego o tożsamość narodowąpoleca85%
Historia

Walka społeczeństwa polskiego o tożsamość narodową.

Walka Polaków o niezależność i utrzymanie tożsamości narodowej zaczęła się od wzmocnienia Austrii, Rosji i Prus pod koniec XVIII wieku i trzech rozbiorach przeprowadzonych przez te państwa (1772, 1793 i 1795). Od tego momentu Polski (jako kraju)...poleca85%
Język polski

Walka Polaków o tożsamość narodową (w czasie II wojny światowej).

politycznych. W latach 1939 – 1945 społeczeństwo polskie o tożsamość narodową walczyło w dwojaki sposób. Po pierwsze, podjęli walkę w obronie zagrożonych dóbr kultury polskiej. Polska nauka ipoleca83%
Historia

Walka Polaków o tożsamość narodową w XIX.

mieć rację bytu. Polacy nie mogąc pogodzić się z faktami dokonanymi, podejmowali próby walki o polskość, o narodową tożsamość i kulturowy byt. Organizowali zrywy narodowe, na miarę powstaniapoleca83%
Historia

Walka Polaków o tożsamość narodową a polityka mocarstw ościennych w II pol. XIX wieku.

, Maciej Rataj, Wincenty Witos. Nie sposób nie zauważyć, iż walka społeczeństwa polskiego o odrębność narodową miała swoje szerokie konsekwencje w sferze społecznej, bowiem liczne i częste zrywypoleca81%
Historia

Patriotyzm, tożsamość narodowa

jako symbol najistotniejszego, bodaj jedynego reprezentanta narodu polskiego umiejącego walczyć o suwerenność narodową . Adam Mickiewicz wykładał wówczas na Sorbonie, że kultura ludowa nie jestpoleca82%
Język polski

Opór społeczeństwa w czasie II wojny światowej.

duchu społeczeństwo polskie. W zakładach pracy stosowano sabotaż polegający na uszkadzaniu maszyn lub mało wydajnej pracy. W czasie II wojny społeczeństwo polskie o tożsamość narodową walczyło w dwojaki