profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Walka o kształt państwa polskiegopoleca83%
Historia

Walka o kształt państwa polskiego, w latach 1918 – 1923

Państwo polskie zaraz po zakończeniu I wojny światowej musiało stawić czoła wielu problemom, które pojawiły się w nowo narodzonym kraju. Oprócz tych o charakterze gospodarczym czy społecznym znajdowały się też problemy natury politycznej i...poleca84%
Historia

Walka o granice i kształt ustrojowy państwa polskiego

wybuchu II wojny światowej, wynosiła 5529 kilometrów, w tym jedynie 140 kilometrów wybrzeża morskiego. Walka o granice w latach 1918 -1922 była więc wielkim wysiłkiem dla narodu polskiego . Po długoletniejpoleca84%
Historia

Główne problemy polityczne i gospodarcze Polski w latach 1918-1939

młodym państwem stanęło kilka palących zadań. Przede wszystkim walka o kształt granic, toczona zarówno na frontach wojennych jak i dyplomatycznych w Paryżu, a także odbudowa życia gospodarczego ipoleca86%
Historia

Historia Polski XX w. do 1945r.

rosyjskich z Królestwa Polskiego . Wielka Brytania i Francja uznawały sprawę polską za wewnętrzny problem Rosji. W następnych latach straty wojenne skłoniły państwa centralne do szukania rekruta w okupowanympoleca91%
Historia

Najnowsza historia Polski.

nietrwałe co powodowało częste dymisje rządu i powoływanie przez Prezydenta rządów fachowców. W latach 1918 -1926 w Polsce funkcjonowało 14 parlamentów rządowych. 3. Walka o granice Państwa Polskiegopoleca85%
Historia

Wojna polsko-ukraińska,Powst wielko, 1919traktat pokojowy-wersalski ,Konflikt z Czechosłowacją-Śląsk Cieszyński, Konflikt z Czechosłowacją-Śląsk Cieszyński, Konflikt z Czechosłowacją-Śląsk Cieszyński, Bitwa warszawska, (nazywana też Cude

duża część Górnego Śląska z liczną ludnościąPlską.Przyznana Pl częśćGórnegoŚląska włączona została formalnie w granice państwa polskiego w1922,po opuszczeniu jej przez Komisję i wojska alianckie.MAŁA