profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

W jakiej epoce napisano Weselepoleca85%
Język polski

Inteligencja i chłopi w Weselu. Wykorzystując poniższe fragmenty oraz opierając się na znajomości całego utworu, odczytaj społeczną wymowę sztuki Stanisława Wyspiańskiego.

1. Wstęp Stanisław Wyspiański wykorzystał wydarzenie towarzyskie jako tło do rozważań nad szansą porozumienia się dwóch odmiennych warstw społecznych – inteligencji i chłopstwa. Owym wydarzeniem było wesele poety Lucjana Rydla (przyjaciela...poleca85%
Język polski

Inteligencja i chłopi w Weselu. Wykorzystując poniższe fragmenty oraz opierając się na znajomości całego utworu, odczytaj społeczną wymowę sztuki Stanisława Wyspiańskiego.

‘Wesele’ Stanisława Wyspiańskiego to dramat, do którego powstania przyczyniła się obecność samego autora na weselu jego przyjaciela. Utwór z niemal fotograficzną dokładnością przedstawia scenępoleca82%
Język polski

"Wesele" inteligencja i chłopi - społeczna wymowa dramatu.

Inteligencja i chłopi w Weselu . Wykorzystując poniższe fragmenty oraz opierając się na znajomości całego utworu , odczytaj społeczną wymowę sztuki Stanisława Wyspiańskiego . "Wesele" jestpoleca83%
Język polski

Inteligencja i chłopi w "Weselu". Odczytaj społeczną wymowę dzieła.

Polski . Dlatego tez , W ostatnich scenach dramatu Wyspiański obala romantyczny mit walki całego narodu o niepodległość. Podczas gdy chłopi żywiołowo gotują się do powstania i czekają na to, żepoleca85%
Język polski

Scharakteryzuj postawę Elmiry i Tartufe, zwracając uwagę na cel i sposób ich postępowania. Zanalizuj przytoczone fragmenty Moliera dotyczące opinii o „Świętoszku”, motywów zachowania Elmiry. Odczytaj je w kontekście całego utworu.

temu jego komedie cieszyły się niesłabnącą popularnością. Analizując przytoczone fragmenty , a także odwołując się do treści całego utworu , widzimy postaci, które knują intrygi. Mamy tu zderzenie dwóch