profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

W czym powinna się przejawiać tolerancja wobec mniejszości narodowychpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

W czym powinna się przejawiać tolerancja wobec mniejszości narodowych w Polsce?

Tolerancja to uznanie prawa innych do głoszenia swoich poglądów, realizowania indywidualnych upodobań i praktykowania różnych zachowań. Takie znaczenie tego słowa podaje słownik. Moim zdaniem jest to świadoma zgoda na wyznawanie i głoszenie przez...poleca85%
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Projekt konstytucji unii europejskiej w świetle dyskusji toczących się w Polsce

opiera się na takich wartościach jak pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja i poszanowanie praw osób należących do mniejszości . Jednym z podstawowych celów, jakie stawia sobie Unia, jest zwalczanie