profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Uzurpacjapoleca76%
Historia

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Urodzony w 1732 r., syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i księżniczki Konstancji z Czartoryskich. Stolnik litewski. Królem został dzięki poparciu carycy Katarzyny II i stronnictwa Czartoryskich. Był człowiekiem światłym,...poleca85%
Prawo

Prawo kanoniczne, pojęcie przestępstwa w Kościele i kary kościelne.

Pojęcie przestępstwa i kary kościelne. W nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego nie ma definicji przestępstwa, ale pewne ogólne cechy określające te pojęcie można jednak znaleźć w kanonach 1321 1, 1399. Sumując poglądy doktryny kościelnej i...poleca79%
Historia

Słowniczek pojęć historycznych

1. Abolicjonizm – ruch na rzecz zniesienia niewolnictwa działający w XVII–XIX wieku w Ameryce 2. Absolutyzm – forma rządów, w której całość władzy sprawuje władca 3. Anarchizm – ruch społeczno polityczny, którego postulatem jest zniesienie...poleca82%
Historia

Czarna i Biała legenda Stanisława Augusta Poniatowskego

napisana za życia króla. Ciągnie się ona jeszcze przez wiele, wiele lat, po dziś dzień, ponieważ reperkusje wynikłe z nieudolnych rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego są odczuwalne nawet teraz ipoleca85%
Historia

Monarchowie elekcyjni w Polsce. Przedstaw na wybranych przykładach rolę i znaczenie interesu państwa i szlachty. Uzasadnij swój wybór.

przewidujący, i mimo że współcześni mu ludzie nie zgadzali się z jego zdaniem w wielu dziedzinach życia, osiągnął w ciągu 22 lat panowania bardzo wiele. Uważam, że należy Stanisława Augusta oceniaćpoleca86%
Historia

Wewnętrzny nieład, czy agresywna polityka sąsiadów. Przedstaw i oceń przyczyny upadku rzeczypospolitej.

uległa dalszemu pogorszeniu. W okresie rządów Władysława IV narastały procesy drążące od wewnątrz państwo i społeczeństwo. Na sile wzrastały rody magnackie. Prowadziły one swoją politykę. Wzrostpoleca88%
Historia

Upadek I Rzeczypospolitej w 1795 roku- zmowa sąsiadów czy efekt nieudolności reformatorów?

wzmocnienia władzy królewskiej doprowadziły do wojny domowej (rokosz Jerzego Lubomirskiego, 1665?66). W efekcie swoich niezdarnych rządów w 1668 abdykował i wyjechał do Francji. Za czasów jego rządów Polskapoleca85%
Historia

Rola Warszawy jako ośrodka polityczno-kulturalnego w XVIII w.

reformę trzeba było czekać około półtora roku. Sama spawa stała się popularna nie tylko w stolicy. A.Zahorski w książce pt. „Warszawa za Sasów i Stanisława Augusta ” pisze: „ << Czarna procesja