profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Uzdrowiska w Polscepoleca85%
Geografia

Walory uzdrowiskowe

UZDROWISKA W POLSCE Walory uzdrowiskowe Warunkiem przydatności środowiska przyrodniczego dla celów leczniczych i profilaktycznych są walory krajobrazowe i naturalne czynniki lecznicze, a w tym także korzystne właściwości bioklimatyczne....poleca84%
Geografia

Turystyka w Polsce

Turystyka - podróżowanie dla przyjemności, w celach rekreacyjnych, poznawczych i krajoznawczych, pieszo lub środkami lokomocji, często z użyciem specjalistycznego sprzętu turystyczno-sportowego. We współczesnym świecie turystyka jest bardzo...poleca75%
Geografia

Uzdrowiska i wody mineralne w Polsce

Uzdrowisko to miejscowość lub jej część, mająca klimat oraz warunki środowiskowe o właściwościach leczniczych (klimatoterapia, przyrodolecznictwo), zasobna w naturalne tworzywa lecznicze (np. wody lecznicze, borowiny), wyposażona w budynki i...poleca85%
Geografia

Charakterystyka sudeckich uzdrowisk

nich właściwości lecznicze klimatu, walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu, naturalne zasoby wód mineralnych, gazów i peloidów (borowin), leczniczy wpływ morza oraz inne czynniki biofizycznepoleca85%
Geografia

Region gdański.

należą: JURATA, JASTARNIA, JASTRZĘBIA GÓRA, SOPOT, KRYNICA MORSKA. Podregion Gdański posiada także cenne walory krajoznawcze. Najcenniejsze fragmenty środowiska objęto ochroną: - Rezerwat „Świętypoleca81%
Geografia

Walory i infrastruktura turystyczna Polski

WALORY I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA POLSKI ROZWOJ TURYSTYKI W POLSCE System organizacji informacji turystycznej powstał w 1963 r., był to jeden z pierwszych systemów zbierania, przetwarzania ipoleca70%
Geografia

Funkcje miast

turystyczno-wypoczynkowe – nastawione na obsługę ruchu turystycznego. Są to głównie miasta górskie i nadmorskie. - miasta uzdrowiskowe – miasta górskie lub nadmorskie posiadające walory uzdrowiskowe – Antibes we Francji, Karlowe Vary wpoleca85%
Geografia

Duszniki

. W mieście funkcjonują liczne domy wczasowe, sanatoria, szpitale uzdrowiskowe , zakład przyrodoleczniczy i pijalnia wód mineralnych. W Zieleńcu, w granicach administracyjnych miasta, znajduje się stacja