profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim 1864poleca84%
Historia

Sprawa chłopska w walkach Polaków o odzyskanie niepodległości w XIX wieku.

Sprawa chłopska w walkach Polaków o odzyskanie niepodległości w XIX w. obejmuje lata od 1794, powstanie kościuszkowskie, do 1864, uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim oraz powstanie krakowskie, ostatnie w XIX wieku. Do opisania sprawy...poleca85%
Historia

Wiek XIX.

Arystokracja-stala na szczycie struktury społecznej społeczeństw europejskich.Nalezeli do nich członkowie rodzin,które z racji urodzenia lub szczególnych zasług dla monarchi otrzymywali tytul arystokratyczny,Była to grupa nie liczna ale...poleca80%
Historia

Walka Polakow o niepodleglosc w 18 i 19 wieku

rozwój tajnego nauczania języka polskiego. U schyłku XIX wieku w Szwajcarii(1887) utworzono Ligę Polską, która stawiała sobie za cel skupienie sił narodowych w celu odzyskania niepodległości i granic zpoleca80%
Muzyka

Bić się czy nie bić – ścieranie się dwóch koncepcji zachowania tożsamości narodowej Polaków w latach 1815 do 1914.

Rzeczpospolitej istniały organizacje spiskowe, które działały w obronie interesów Polaków i dążyły do niepodległości . Do tych ugrupowań można zaliczyć Stowarzyszenie Ludu Polskiego, Komitet Poznański, Związekpoleca85%
Historia

Powstania na ziemiach polskich w XIX wieku

- w różnych formach i okolicznościach- starań o odzyskanie niepodległości . Powstanie stanowiło moment zwrotny w historii narodu polskiego, przyśpieszając dojrzewanie świadomości narodowej wśród