profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Utrzymywanie się przy życiu gatunków zwierzątpoleca84%
Biologia

Sposoby rozmnażania się roślin i zwierząt

Utrzymywanie się przy życiu gatunków roślin i zwierząt jest uwarunkowane ich rozmnażaniem się tj. zdolnością wydawania potomnych organizmów, podobnych do rodzicielskich. W ten sposób na miejsce pokolenia, którego osobniki na skutek starości,...poleca85%
Biologia

Wykaż róznorodność rozmnażania się i rozwój zwierząt oraz biologiczne znaczenie tych procesów.

. (Plemnik nie ma przystosowań chroniących go przed wysychaniem, dlatego u zwierząt lądowych występuje zapłodnienie wewnętrzne.) TYPY ROZMNAŻANIA SIĘ BEZPŁCIOWY i PŁCIOWY BEZPŁCIOWYpoleca84%
Biologia

Sposoby rozmnażania się i rozwój organizmów

PLAN - sposoby rozmnażania organizmów - rozwój roślin wyższych - czynniki wzrostu i rozwoju - fazy ontogenezy roślin nasiennych - rozmnażanie się i rozwój zwierząt - fazy ontogenezy zwierzątpoleca85%
Biologia

Ewolucja - wyjście roślin na ląd.

wytwarzają komórki płciowe, czyli gamety męskie i żeńskie, nie zawsze zróżnicowane, które po zlaniu się ze sobą tworzą zygotę. U roślin lądowych istnieje wielka różnorodność w sposobie rozmnażania , co częstopoleca85%
Biologia

Rozmnażanie

złożoności struktury i funkcji organizmu Sposoby rozmnażania Bezpłciowe i wegetatywne – powstanie osobników potomnych, nie różniących się od osobnika macierzystego. (brak ewolucji) Bezpłciowe jestpoleca83%
Biologia

Opisz sposoby rozmnażania się bakterii i wirusów.

bakterie: wodorowe, żelazowe, siarkowe, nitryfikacyjne. Bakterie żelaziste : heterotrofy, czyli organizmy pobierające związki organiczne od innych organizmów ( roślin , zwierząt ) i wykorzystujące je dla