profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Utrata pracypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Bezrobocie

Na gospodarkę rynkowa wpływa wiele czynników, które powodują jej rozwój lub ten rozwój hamują.Do czynników hamujących rozwój możemy zaliczyć bezrobocie, z którego może wyniknąć inflacja. BEZROBOCIE to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób...poleca88%
Język polski

Jak radzić sobie po utracie pracy

Utrata pracy może dotknąć każdego, bez względu na doświadczenie, profesję i stanowisko. Jest to nie tylko efekt stagnacji w gospodarce, ale też zmian w kulturze pracy. Dzisiaj szansa na przepracowanie w jednej firmie całego życia jest znikoma....poleca85%
Psychologia

Wiek średni, średnia dorosłość, kryzys wieku średniego.

Średnia dorosłośc - wiek średni przypad na lata 35, 40-55 ,60 . Wiek średni przypada na lata 35, 40 - 55, 60.Na wiek średni można spojrzeć pesymistycznie i optymistycznie . Z punktu widzenia optymistycznego może to być wiek szczytowych...poleca85%
Etyka

Osobowościowe skutki bezrobocia

Bezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i chcących pracować nie znajduje żadnego zatrudnienia. Typy bezrobocia Frykcyjne - które wynika z niedostosowania posiadanych kwalifikacji i miejsca zamieszkania do...poleca85%
Makroekonomia

Bezrobocie

Bezrobocie w Polscepoleca85%
Geografia społeczno-ekonomiczna

Bezrobocie w województwie Pomorskim w 2007 roku

W załącznikach praca na temat: Bezrobocie w województwie Pomorskim w 2007 roku i prezentacja multimedialna na ten temat.poleca92%
Podstawy przedsiębiorczości

Bezrobocie

znaleźć pracę, za dana stawkę płac, są zatrudnieni- gdy podaż pracy jest równa popytowi na pracę. 3. Bezrobocie - stan, w którym ludzie mogą i chcą pracować, ale nie mogą znaleźć zatrudnienia. 4. Stopapoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Bezrobocie

Prezentacjapoleca87%
Podstawy przedsiębiorczości

Bezrobocie

Bezrobocie - to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej