profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Uszkodzenie wzrokupoleca85%
Pedagogika

Rozwój i rewalidacja jednostek niedowidzących

Treść pracy w załącznikupoleca85%
Pedagogika

Edukacja dziecka niewidomego

w Białymstoku Gałażyn Magdalena Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną Rok II Grupa D1 Edukacja dziecka niewidomego Białystok 2010 Dysfunkcja narządu wzroku, inaczej zwana uszkodzeniem, jest to wada jego...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika

Przedmiotem Pedagogiki specj jest opieka,kształcenie,terapia,wychowanie osób z odchyleniami od normy. Jednostek mniej sprawnychlub niepełnosprawnych,Bez względu na rodzaj,stopeń czy złożoność objawów oraz przyczyn i skutków anomalii,zaburzeń czy...poleca85%
Pedagogika

Edukacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem.

Edukacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem"Przygotowanie dziecka z wadą wzroku do nauki w systemie integracyjnym. Zadaniadla rodziców i nauczycieli." Autorki: mgr Elżbieta Milewska-Patka i mgr Dorota Maćkowska W systemie oświatowym naszego kraju...poleca85%
Pedagogika

Rozwój i rewalidacja osób głuchoniewidomych

Treść pracy w załączniku