profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ustroje politycznepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ustroje polityczne.

• FEUDALIZM: Masz dwie krowy. Opiekujesz się nimi, a Twój senior zabiera Ci część mleka. • USTRÓJ NIEWOLNICZY: Twój pan ma dwie krowy. Ty się nimi opiekujesz, on daje Ci część mleka. • SOCJALIZM KSIĄŻKOWY: Masz dwie krowy. Rząd je zabiera i...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Formy ustrojów

FORMY USTROJÓW: Despotie wschodnie ? na czele państwa stał król utożsamiany z bóstwem Arystokracja(oligarchia) ? na czele państwa stała grupa ludzi uprzywilejowanych Demokracja ateńska ? obywatele na zgromadzeniach ludowych decydowali o...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ustroje polityczne

DEMOKRACJA W ustroju demokratycznym źródłem władzy jest naród, który decyduje o sprawach najważniejszych dla państwa. Ogół obywateli sprawuje władzę w sposób pośredni, wybierając prezydenta, parlament oraz organy samorządu terytorialnego....poleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Ustroje polityczne

Niemcy (nazwa oficjalna Republika Federalna Niemiec, w skrócie RFN, niem. Bundesrepublik Deutschland (BRD)) to kraj leżący w środkowej Europie, będący członkiem Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), G8 oraz NATO. Do 1970 r. (do...poleca86%
Język polski

Rozważania nad słowami z "Kandyda" - "Trzeba milczeć i uprawiać swój ogródek".

Czy stwierdzenie zawarte w "Kandydzie" Voltaire'a "Trzeba milczeć i uprawiać swój ogródek" może być aktualne we współczesnej rzeczywistości? Prawdopodobnie każdy kto czytał "Kandyda" Voltaire'a zastanawiał się nad...poleca80%
Wiedza o społeczeństwie

System demokratyczny, autorytarny, totalitaryzm.

System demokratyczny, autorytarny, totalitaryzm.