profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ustroje polityczne państw starożytnychpoleca85%
Historia

Ustroje polityczne państw starożytnych

Od niepamiętnych czasów ustrój polityczny zależał od tego kto sprawuje władzę. W starożytności niezależnie od siebie rozwijały się różnorakie sposoby rządzenia. Charakterystyczne jest to, że początkowo pomimo zróżnicowania etnicznego i...poleca80%
Historia

Ustroje polityczne państw starożytnych

USTROJE POLITYCZNE PAŃSTW STAROŻYTNYCH Od niepamiętnych czasów ustrój polityczny zależał od tego kto sprawuje władzę. W starożytności niezależnie od siebie rozwijały się różnorakie sposoby rządzenia. Charakterystyczne jest to, że początkowo...poleca85%
Historia

Ustroje polityczne państw starożytnych.

W starożytności doszło do zorganizowania państwa. Obywatele danej wspólnoty lub ich poszczególni członkowie wspólnie podejmowali decyzje w kwestiach społecznych i państwowych. Od nich zależało wypowiadanie wojny. Byli twórcami systemu prawnego i...poleca84%
Historia

Scharakteryzuj ustroje polityczne państw starożytnego Bliskiego Wschodu

ustroje polityczne były konieczne choćby z uwagi na wiele wojen prowadzonych w tamtych czasach i zróżnicowaniu etnicznym wielu państw . Dzięki władzy absolutnej król mógł szybko i bez sprzeciwów innychpoleca80%
Historia

Ustrój polityczny starożytnych państw

rządzenia. Zwierzchnikiem była na ogół jedna osoba sprawująca władzę absolutną. W dwóch (moim zdaniem najważniejszych) cywilizacjach starożytnych – Grecji i Rzymie, ustroje polityczne znacznie różniły siępoleca83%
Historia

Ustroje polityczne w państwach starożytnej Grecji.

przykładem państwa, które zachowało monarchię. Była jednym z największych miast- państw Grecji. Do pełnoprawnych mieszkańców należeli Spartiaci. Posiadała jednocześnie 2 królów pochodzących z 2 rodzinpoleca85%
Historia

Ustroje polityczne wybranych starożytnych cywilizacji.

dwa przykłady społeczności, które utworzyły charakterystyczne dla swojej kultury i odrębne ustroje społeczno- polityczne . Były to Ateny i Sparta. Trzecim systemem , w którym znaczącą rolę odegrał ludpoleca79%
Historia

Wkład starożytnych kultur w rozwój cywilizacji

terenami starożytnych Indii. Buddyzm dotarł do krajów sąsiednich, azjatyckich państw cywilizacji hellenistycznej, a także - dzięki rozwojowi handlu wzdłuż jedwabnego szlaku - do Azji Centralnej. Nauka