profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ustrój państwa polskiego w XVII wiekupoleca83%
Historia

Ustrój państwa polskiego w XVII wieku

Demokracja szlachecka – nie spotykana poza Polską forma ustroju państwa w którym równy wobec prawa, chociaż zróżnicowany wewnętrznie stan szlachecki sprawował władzę państwową odsuwając od władzy inne stany i kontrolując króla. PRZYWILEJE...poleca82%
Historia

Ustrój polityka gospodarka kultura Polski w XVII w

. Znaczną część społeczeństwa polskiego w XVII wieku stanowiła szlachta, posiadająca duże przywileje. Na tle Europy wyróżniała się także organizacja państwa - zdecentralizowanego, z monarchą opoleca81%
Historia

Przyczyny upadku państwa polskiego w XVIII wieku

słaba, zmalała jeszcze bardziej – na rzecz magnatów. Można mówić nawet o nowym ustroju – oligarchii magnackiej. Jednak kluczowe dla procesu upadania państwa polskiego , były wydarzenia z XVII w . Wpoleca83%
Historia

Kryzys Państwa Polskiego w XVII i XVIII wieku

stanami, a także ustrój w Rzeczpospolitej bije na głowę organizację aparatu władzy w innych państwach. X.Na podstawie źródeł B,C,D,E,F,G oraz wiedzy pozaźródłowej: 19.Podaj przyczyny kryzysu państwapoleca75%
Historia

Skutki wojen XVII wiecznych dla Polski

W XVII wieku Polska prowadziła wiele wojen ze Szwecją, Rosją i Turcją. Niestety niosły one za sobą mnóstwo strat w gospodarce, polityce, a także kulturze. Skutki wojen dla Rzeczpospolitej wpoleca82%
Historia

Skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku

> ziem należących do Rzeczpospolitej, po wojnach w XVII wieku pozostało 733 tys. km 2 . Wskutek potopu szwedzkiego i kończącego go pokoju w Oliwie Jan Kazimierz zrzekł się definitywnie