profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Ustawy zwykłepoleca91%
Prawo

Sądy konstytucyjne w Republice Francuskiej.

Francja była tradycyjnie krajem zdecydowanie odrzucającym wszelkie formy sądowej kontroli konstytucyjności ustaw. Po upadku Napoleona problem ochrony konstytucji wystąpił dopiero w 1848 r. – poprzednie akty konstytucyjne nie miały bowiem sztywnego...poleca68%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe w Polsce.

Mniejszości narodowe w Polsce. Obszar Polski Obszar Polski w latach 1918-39 wynosił 388,6 tys. km2 Obszar Polski w roku 2003 wynosi (powierzchnia lądowa 312 685 km2, natomiast morze terytorialne stanowi 8,7 tys. km2, a powierzchnia zalewów...