profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ustawa o ochronie obrotu gospodarczegopoleca85%
Prawo

Ochrona obrotu gospodarczego i Sąd Antymonopolowy

ANALIZA PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE OBROTU GOSPODARCZEGO (Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO KODEKSU KARNEGO) Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego miała na celu wypełnienie luki powstałej w penalizacji...poleca85%
Mikroekonomia

Ochrona Obrotu Gospodarczego i Sąd Antymonopolowy

zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych. ♦ wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami ipoleca88%
Wiedza o społeczeństwie

System wymiaru sprawiedliwości w Polsce

organizacyjnych: sądownictwo rodzinne, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarcze oraz sąd antymonopolowy . Postępowanie sądowe oparte jest na zasadzie instancyjności. Dzięki temu możliwe jest naprawieniepoleca85%
Prawo

Ustrój ochrony organów prawnych

wyodrębnionych jednostek organizacyjnych: sądownictwo rodzinne, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarcze oraz sąd antymonopolowy . Sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w siłach zbrojnych, w sprawachpoleca85%
Prawo gospodarcze

Państwowa ochrona prawna konkurencji

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 2.4. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów Został utworzony sąd ochrony konkurencji i konsumentów. Od samego początku obowiązywania tego rozwiązania