profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Uruchomienie pierwszej linii kolejowej na ziemiach polskichpoleca88%
Historia

Daty 1830 - 1923

1830-1842 - wydanie Kursu filozofii pozytywnej Augusta Comte\'a - początki pozytywizmu 1833 - powstanie pierwszej wielkiej centrali związkowej (Anglia) 1844 - uruchomienie pierwszej linii kolejowej na ziemiach polskich (Warszawa - Grodzisk...