profil

Teksty 11
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Uniwersalność

poleca56%
Słownik motywów literackich

Uniwersalne dylematy

Uniwersalne dylematy, jakie przeżywają na co dzień zwyczajni ludzie, utrwalił Krzysztof Kieślowski w Dekalogu i Jerzy Stuhr w filmie Tydzień z życia mężczyzny . Dylematy te krążą wokół interpretacji dziesięciu przykazań.

polecab/d
Słownik motywów literackich

Sława

Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże (Jan Kochanowski, Pieśń II ) Sława, w odróżnieniu od chwilowej popularności, sukcesu, kariery (słowa tak popularne do dziś!) to wartość uniwersalna i ponadczasowa. Szczególnie chętnie pisano o niej w czasach antyku, średniowiecza czy renesansu oraz w epoce kultu sztuki – modernizmu.

poleca60%
Słownik motywów literackich

Pan Cogito?

Niektórzy krytycy skłonni byli uznać za everymana również Pana Cogito– bohatera kilku bardzo znanych tomów poetyckich Zbigniewa Herberta. Pan Cogito nie ma konwencjonalnego imienia ani nazwiska, nie znamy jego życiorysu, jego kartezjańskie imię oznaczające słowo „myślę” sugeruje uniwersalność postaci. Jednak zaplecze intelektualne tego bohatera i jego bezkompromisowa „postawa wyprostowana” przemawiają raczej za tym, by nie nazywać go człowiekiem-każdym. Zmagający się z problemami dobra i zła...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy proces globalizacji zagraża kulturze narodowej?

Kultura narodowa stanowi o różnorodności i bogactwie kultury. Styl życia i mentalność Polaków kształtowały się przez ponad tysiąc lat. Narodowa kultura rodziła się pod wpływem zarówno tradycji świata łacińskiego, jak i bizantyjskiego - w wyniku...poleca84%
Język polski

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca XVIII wiecznego społeczeństwa polskiego.

Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego wyrafinowanym smakiem i talentem. Zwano go...poleca84%
Język polski

Opowiadanie, którego akcja osadzona jest w realiach współczesnych, a jego wymiana będzie potwierdzeniem uniwersalności wybranej przez ciebie przypowieści ewangelicznej.

Tytuł: Zagraniczne studia. Pan Nowicki miał dwóch synów. Chciał ich wysłać na studia za granicą, aby zapewnić im dobrą przyszłość. Był on sprzedawcą w sklepie spożywczym, więc nie zarabiał zbyt wiele, jednakże zaoszczędzone pieniądze odkładał...poleca85%
Język polski

Synteza epoki Średniowiecza.

S r e d n i o w i e c z E Media tempora RAMY CZASOWE: IV/V-XVEuropa:Początek,476 – upadek cesarstwa zachodniorzymskiegoKres epoki,1453 – upadek Konstantynopola1450 – wynalezienie druku przez Gutenberga1492 – odkrycie Ameryki przez Kolumba....poleca84%
Język polski

Kondycja człowieka współczesnego

Komentarz: Można położyć nacisk na swoistość, wyjątkowość i niezwykłość problemów człowieka współczesnego lub – odwrotnie – uniwersalność. Pierwsza opcja jest lepsza – więcej materiału oraz możliwości sproblematyzowania zagadnienia. Kondycja...poleca88%
Język polski

Czy poeci żyją wiecznie?

"Poeci żyją wiecznie" Czy to stwierdzenie jest słuszne? Wydaję mi się, że tak. Przecież ciągle czytamy dzieła poetów, którzy nie są już z nami ciałem ale pozostają z swoimi utworami. Moim pierwszym argumentem popierającym te...poleca85%
Historia

Osiągnięcia Starożytnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Osiągnięcia starożytnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu – wynalazki i odkrycia Egipcjan, Mezopotamii, Indian (Indie) i Chin. Poprzez Starożytność określamy okres w historii trwający od końca IV tysiąclecia p.n.e. czyli od momentu pierwszych...poleca85%
Język polski

Treny Jana Kochanowskiego są uniwersalne i ponadczasowe.

„Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim…” – nauczyłam się tego trenu na pamięć bez żadnego trudu. Jest to o tyle niebywałe, że przyswajanie tekstu na pamięć było dla mnie zawsze dosyć...