profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Uniwersalizm średniowiecznej Europypoleca81%
Historia

Uniwersalizm średniowiecznej Europy

Uniwersalizm Średniowiecznej Europy Jednym z czynników wpływających na powszechność Europy w średniowieczu jest dominująca religia, czyli chrześcijaństwo. Światopogląd chrześcijański rządził myśleniem, odczuciami i postępowaniem...poleca81%
Historia

Uniwersalizm średniowiecznej Europy

Moja praca dotyczyć będzie uniwersalizmu średniowiecznej Europy od IX do XIV wieku. Jednym z czynników wpływających na powszechność Europy w średniowieczu jest dominująca religia, czyli chrześcijaństwo. Światopogląd chrześcijański...poleca85%
Historia

Europa wszesnośredniowieczna między uniwersalizmem, a partykularyzmem.

Nazwę średniowiecza jako epoki historycznej wprowadzili humaniści włoscy wyodrębniając w dziejach świata okres między starożytnością a odrodzeniem. Oni właśnie w XV-XVI w uformowali wyobrażenie „wieków średnich” jako mrocznego okresu...poleca83%
Historia

Uniwersalizm średniowiecznej Europy

Teza: „Średniowieczną Europę łączył uniwersalizm.” Za średniowiecze w Europie uznaje się lata pomiędzy upadkiem cesarstwa zachodnio-rzymskiego (476 r. n.e.), a wydarzeniami historycznymi XV w. (1453 rok, tj. upadkiem cesarstwa bizantyjskiego...poleca81%
Historia

Uniwersalizm Europy średniowiecznej

, religijna, gospodarcza i kulturowa, jest równie interesująca i zasługuje na głębsze zbadanie. Zapewne każdy z władców państw średniowiecznej Europy chociaż przez chwilę wyobrażał sobie ją jako jednopoleca83%
Historia

Rola Kościoła w dziejach średniowiecznej Europy.

Kościół na przestrzeni wieków odegrał wyjątkowo istotną rolę w historii świata. Jego rola w dziejach średniowiecznej Europy również jest znacząca. Często jego ogromny wpływ w kształtowanie siępoleca83%
Historia

Polityka średniowieczna

476 (upadek cesarstwa Rzymskiego) - 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem byłapoleca84%
Język polski

Średniowiecze - notatka

, co uzyskano w starozytności, zanikło. EPOKA KONTRASTÓW 4. teocentryzm - sprowadzanie spraw ludzkich do Boga oraz podporządkowyanie celi pozaziemskich wszystkich stref kultury. 5. uniwersalizmpoleca82%
Język polski

Średniowiecze - uniwersalny charakter kultury.

charakterystyczną kultury średniowiecznej był uniwersalizm , czyli występowanie w różnych rejonach Europy jednakowego sposobu pojmowania świata, jednakowych sposobów myślenia oraz tych samych ideałów