profil

Teksty 50
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Unia personalna

poleca40%
Wiedza o społeczeństwie

Struktura terytorialno - administracyjna

Kategoria: Różnorodność form państwa

Państwa unitarne – struktura państwa jest wewnętrznie jednolita. Cechami charakterystycznymi państwa tego typu są: jednolity system prawny, jednolite obywatelstwo,jednorodny system najważniejszych organów państwowych, podział kraju na jednostki administracyjno-terytorialne podporządkowane organom centralnym i nieposiadające politycznej samodzielności. Państwa unitarne mogą występować w dwóch odmianach: Państwa złożone – w tym systemie części składowe zachowują pełen lub ograniczony...