profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

UNCTAD

poleca43%
Wiedza o społeczeństwie

Światowe systemy bezpieczeństwa

Współczesny świat w ostatniej dekadzie XX i na początku XXI wieku kilkakrotnie znajdował się w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla ładu międzynarodowego. Uniknięcie konfliktu i konfrontacji nie byłoby prawdopodobnie możliwe bez istnienia organizacji tworzących systemy światowego i europejskiego bezpieczeństwa.poleca84%
Stosunki międzynarodowe

Organizacje Międzynarodowe (gospodarcze)

Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Grupy podmiotów: 1. przedsiębiorstwa krajowe 2. przedsiębiorstwa międzynarodowe 3. gospodarki narodowe poszczególnych krajów 4. międzynarodowe i regionalne ugrupowania integracyjne 5. Międzynarodowa...poleca83%
Polityka

ONZ

ONZ powstała na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej 26 VI 1945 w San Francisco, a weszła w życie 24 X 1945. Utworzenie ONZ zapowiadały następujące akty: 1. Karta Atlantycka z 14 VIII 1941 - określała na jakich zasadach powinna być...poleca85%
Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe organizacje ekonomiczne

OECD- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Powstała 14 grudnia 1960 na mocy konwencji paryskiej, ale faktycznie działalność rozpoczęła 30 września 1961. W skład organizacji wchodzi 30 najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata (...poleca84%
Górnictwo

Pobieranie prób powietrza kopalnianego do analizy chemicznej

składników powietrza w kopalni przy użyciu przenośnych aparatów lub przyrządów pomiarowych. Pomiary te wykonuje się tak często jak to jest potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracujących w kopalnipoleca84%
Historia

Nauka w okresie międzywojennym

bezpieczeństwa podróży i umożliwił kierowanie ogromnym ruchem lotniczym. Energię elektryczną znano już przed rokiem 1800, lecz jej powszechne zastosowanie wymagało nie tylko postępów nauce, ale ipoleca83%
Finanse i bankowość

Finanse

rozwinięte i rynki rozwijające się (emerging markets) 2. lokalne, regionalne, krajowe, światowe 3. kasowe (natychmiastowe), terminowe 4. publiczne (regulowane), prywatne 5. rynek pierwotny i wtórny