profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Umowa społeczna Rousseaupoleca85%
Historia

Myśl oświeceniowa - jej wpływ na politykę.

Wiek XVIII zapoczątkował nowy typ myślenia w historii filozofii. Filozofia tego stulecia uwierzyła, że jest w stanie dokonać naprawy tradycyjnych sposobów ludzkiego myślenia i działania. Postawiła sobie cele praktyczne – chciała zdobywać wiedzę...poleca85%
Język polski

J. J. Rousseau krytyk światopoglądu Oświecenia.

Filozofia polityki wypracowana przez Rousseau była daleka od jednoznaczności. Bez wątpienia bronił on demokratycznych swobód obywatelskich. W swoim najważniejszym dziele „Umowie społecznej” koncepcja, którą wyraził była prawniczą hipotezą, na...poleca84%
Język polski

Oświeceniowa liryka patriotyczna.

Liryka patriotyczna opisywała fakty. Utwory najczęściej były anonimowe- autorzy nie chcieli narażać się na krytykę (np. jan Ursyn Niemcewicz, Franciszek Karpiński, Franciszek Bohomolec). Utworypoleca86%
Pedagogika

Oświeceniowa myśl pedagogiczna wg Jana Locke'a

Oświeceniowa myśl pedagogiczna według Jana Locke'a Jan Locke był jednym z najśmielszych i największych myślicieli Europy nowożytnej.Twierdził,że człowiek przychodzi na świat z pustym umysłempoleca88%
Język polski

Literatura oświeceniowa w służbie wychowania nowego pokolenia Polaków.

opuszczeniu domu rodzinnego jest powiescia awanturni-ca , zas ksiega III pokazuje idealne spoleczenstwo na nie istniejacej nigdzie wyspie Nipu ( powiesc utopijna ) . Powiesc XVIII - wieczna w myslpoleca91%
Język polski

Opracowanie "Kandyda" Voltaire'a.

Kandyd, czyli optymizm – oświeceniowa satyryczna powiastka filozoficzna francuskiego filozofa Vertera, po raz pierwszy wydana w 1759 r. Pełen tytuł powiastki brzmi Candide, ou L'Optimisme, traduit depoleca85%
Język polski

Argumenty chwalące Oświecenie na podstawie znajomości poglądów filozoficznych, obyczajowości i sztuki.

Oświecenie było bodaj pierwszą epoką, w której nastąpiły zmiany w postrzaganiu świata i człowieka na tak dużą skalę. Mimo, że w pewnym stopniu jest ono czasem kontrastów, współcześnie oceniane jest