profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Umiejętność porozumiewania siępoleca83%
Socjologia

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Wstęp: Termin „komunikacja” wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę, rozmowę. W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej informacji(komunikatu) i zdolność do odbioru i rozumienia tego przekazu. Często...