profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Układ równoleżnikówpoleca82%
Geografia

Odwzorowanie geograficzne

Odwzorowanie geograficzne (kartograficzne) -to dwuwymiarowe przedstawienie powierzchni pewnego obszaru. -sposób przedstawienia siatki geograficznej na płaszczyźnie -sposób przeniesienia równoleżników i południków na...poleca81%
Geografia

Mapa, skala, rodzaje odwzorowań, metody odwzorowań

. Elementy mapy : - obraz kartograficzny ( inf. o obiektach i zjawiskach) - składniki geograficzne ( skala, rodzaj odwzorowania) - elementy pomocnicze ( legenda) -opis pozaramkowy 3. Skalapoleca84%
Geografia

Odwzorowania kartograficzne

ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE - jest to sposób przeniesienia równoleżników i południków na płaszczyznę . SIATKA GEOGRAFICZNA to układ południków i równoleżników na globusie Siatki ze względu napoleca81%
Geografia

Pojęcia z geografii - obserwacja, mapa itp

, roślinność (mapy przyrodniczo- geograficzne ) lub też cechy gospodarki człowieka. Rodzaje odwzorowań i ich cechy: *płaszczyznowe- południki są liniami prostymi a równoleżniki okręgamipoleca76%
Geografia

Składniki i cechy mapy

3 grup składników: 1.Składniki matematyczne -Punkt nawiązania -Skala mapy - Odwzorowanie kartograficzne 2.Składniki geograficzne -Fizjograficzne: -zarys linii brzegowejpoleca84%
Geografia

Ogólne iformacje o geografii

kartograficznej.Każda mapa zawiera trzy grupy składników:1Składniki matematyczne:punkty nawiązania, skala, odwzorowanie kartograficzne.2 Składniki geograficzne : a)fizjograficzne-ukształtowanie powierzchni, sieć