profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

poleca68%
Biologia

Autonomiczny układ nerwowy

Autonomiczny układ nerwowy kieruje funkcją narządów wewnętrznych, mięśni gładkich i gruczołów. Działa niezależnie od woli. W układzie autonomicznym drogi nerwowe ruchowe są dwuneuronowe i w każdej występuje zwój nerwowy. Impulsy nerwowe przesyłane są za pośrednictwem włókien bezmielinowych, stąd ich przekaz jest wolniejszy niż w układzie somatycznym. Neuroprzekaźnikami są acetylocholina i noradrenalina . Dzieli się go na części współczulną i przywspółczulną, które działają...poleca85%
Biologia

Układ nerwowy.

Układ nerwowy somatyczny nastawiony na łączność ze światem zewnętrznym, odbiera z niego różnorodne informacje za pośrednictwem narządów zmysłów oraz zarządza aparatem ruchowym, umożliwiając poruszanie się w przestrzeni i reagowanie w sposób...poleca85%
Biologia

Autonomiczny układ nerwowy, obwodowy układ nerowowy, Budowa (ucha, oka, mozg, język), odruchy, gruczoły, przebieg impulsów

AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, Budowa (ucha, oka, mozg, język), odruchy, gruczoły (chyba źle uzupełnione), PRZEBIEG IMPULSÓW Wszystko w załaczniku. Autor: Damian Gruszka Praca robiona, do własnego uczenia się, z...poleca85%
Biologia

Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy

Nerwy odpowiadające za odbieranie bodźców z zewnątrz oraz prace mięśni tworzą somatyczny układ nerwowy. Zaopatruje on organizm w nerwy czuciowe a mięśnie szkieletowe we włókna ruchowe. W ten sposób steruje pracą narządów, których czynności są...poleca85%
Biologia

Ewolucja układu nerwowego

Ściąga w załącznikupoleca81%
Biologia

Układ Nerwowy - najważniejsze funkcje

Do najważniejszych funkcji układu nerwowego zaliczamy: - odbieranie przez narządy odbiorcze ( receptory ) bodzców zarówno ze środowiska zewnętrznego jak i wewnętrznego oraz ich przewodzenie do narządów...poleca90%
Biologia

Układ nerwowy- najważniejsze punkty.

1.układ nerwowy  a) centralny -mózg -rdzeń kręgowy  b) obwodowy  -nerwy czuciowe -nerwy ruchome  -nerwy czuciowo-ruchome c) autonomiczny  -współczulny (sympatyczny)- przyspiesza akcje serca, podnosi ciśnienie -przywsółczulny...