profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Udział obywateli w życiu publicznympoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Interwencjonalizm Państwowy

UDZIAŁ OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM FORMY ŻYCIA PUBLICZNEGO *Wstęp: Polska jest krajem demokratyczny. Zgodnie z konstytucją obywatele mają prawo do zrzeszania się i tworzenia różnych organizacji społecznych i samorządowych. (np. partie...poleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Udział obywateli w życiu publicznym. Formy życia publicznego. (partie, systemy partyjne, związki zawodowe)

UDZIAŁ OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM FORMY ŻYCIA PUBLICZNEGO *Wstęp: Polska jest krajem demokratyczny. Zgodnie z konstytucją obywatele mają prawo do zrzeszania się i tworzenia różnych organizacji społecznych i samorządowych. (np. partie...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Poszanowanie prawa oraz aktywny udział w życiu publicznym (wybory, referenda, konsultacje) podstawowymi obowiązkami obywateli demokratycznego państwa

Demokracja z języka greckiego władza ludu, jest typem sprawowania władzy, na którą wpływ ma każdy obywatel danego kraju. Demokracja bezpośrednia jest to ustrój, na który składają się różnego rodzaju akty wyborcze, inicjatywy ludowe, weta ludowe,...poleca84%
Historia

Narodowa demokracja

liberalizm ekonomiczny. Idea zakładała dobrowolne wyrzeczenie sie przez pracodawców fabrykantów i finansistów bezwzględnego dążenia do zysków. Odrzucała państwowy interwencjonalizm , był on naruszeniempoleca83%
Historia

Wielki kryzys ekonomiczny.

, jednak kiedy całe to zjawisko zaczęło się przeciągać, szukano ratunku. Inny sposób rozwiązania problemu proponował rząd, inny kapitaliści. Rząd – interwencjonalizm państwowy – przyszedł z USApoleca86%
Historia

Świat i ziemie polskie w okresie II wojny światowej

gospodarczą i to zmieniło całkowicie układ sił. Interwencjonalizm państwowy Aby podnieść do maksimum produkcję wojenną, państwa walczące zaczęły stopniowo wkraczać na drogę gospodarkipoleca80%
Historia

Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

wydatków na oświatę, opiekę społ. i płace - polityka deflacyjna - etatyzacja - od 1932 interwencjonalizm krajowy (obniżenie cen, oddłużenie rolników, roboty publ) - 1933 – powstanie Funduszu pracy