profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Udowodnij że rodzina jest grupą społecznąpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wykaż, że rodzina jest grupą społeczną

Już starożytni filozofowie, poczynając od Arystotelesa, podkreślali, że rodzina to społeczność powołana do kształtowania życia jednostkowego, stanowiąca podstawę życia społecznego i zarazem instytucja starsza od wszelkiego państwa. Porównania...