profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Udowodnij że media to czwarta władzapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Czy media można nazwać czwartą władzą?

Telewizja, radio prasa i Internet są w obecnych czasach dostępne dla właściwie wszystkich ludzi na naszym globie, gdyż cywilizowanych krajów jest coraz więcej. Śmiem rzec, iż Polska również zalicza się do cywilizowanych państw, mimo, że jej ogólny...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Media czwartą władzą

Czy media można nazwać „ Czwartą władzą ”? W dzisiejszych czasach przekaz informacji do większej grupy odbiorców oparty jest głownie na mediach. Ale czy media są na tyle znaczące aby móc jepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czwarta Władza: Czy środki masowego przekazu możemy nazwać czwartą władzą?

wyobrazić życia bez nich. Media przedstawiają nam fakty, komentują i w pewnym stopniu myślą za nas! Jak więc można inaczej je nazwać , jak nie „ Czwartą Władzą ”?! Pisząc pracę, korzystałem z: Wielkiej Internetowej Encyklopedii