profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Uchwały

poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Hierarchia aktów prawnych

Najważniejszym aktem prawnym w każdym państwie jest konstytucja. Posiada ona szczególną moc prawną. Wszystkie inne akty prawne muszą pozostawać z nią w zgodzie i na niej opierać swoją moc. Konstytucja powinna być stabilnym i dobrze skonstruowanym aktem prawnym, aby mogła obowiązywać przez wiele lat. Stanowi ona szkielet prawny całego systemu, zapewniając ciągłość państwa i pewność obowiązującego prawa. Zgodne z konstytucją muszą być umowy międzynarodowe ratyfikowane za zgodą Sejmu ,...poleca85%
Administracja

Źródła prawa administracyjnego

Anna Kondraciuk Klasa IV „a” LE Termin źródło prawa nie jest jednoznaczny. Nadaje mu się różne znaczenia. Niekiedy uważa się, że jest źródłem prawa jest to, z czego można dowiedzieć się, jaka jest treść norm prawnych. Są to źródła poznania....poleca84%
Historia

Walka polaków o granice po I wojnie światowej.

Tematem pracy jest walka Polaków o granice po I wojnie światowej, czyli po roku 1918 do roku 1921. Po zakończeniu I wojny światowej na politycznej mapie Europy znów pojawiło się niepodległe państwo polskie. Polska prowadząc swa politykę...poleca85%
Prawo

Hierarchia aktów normatywnych

aktów normatywnych Akty normatywne w państwie tworzą strukturę hierarchiczna i różnią się miedzy sobą przypisywana im mocą prawna. Mocy prawnej aktu normatywnego nie należy utożsamiać z jego mocąpoleca88%
Prawo

Hierarchia aktów normatywnych

akty innych centralnych organów państwowych 4. Hierarchia aktów normatywnych Akty normatywne w państwie tworzą strukturę hierarchiczna i różnią się miedzy sobą przypisywana im mocąpoleca83%
Prawo

Hierarchia aktów normatywnych

prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 87. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest na najwyższym miejscu w hierarchii aktów normatywnych. Jest ona ustawą zasadniczą, zbiorem normpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo

Prawo-system norm,ktorych naruszenie grozi okreslonymi sankcjami.Normy te ustala wladza publiczna,przede wszystkim panstwa i ona pilnuje ich przestrzegania.Deklaracja ustawowa-upowaznienie danepoleca85%
Finanse i bankowość

Podstawy nauk prawnych

co prawo pozwala. Praworządność: a)w sensie formalnym * hierarchia źródeł prawa *kontroli konstytucyjności aktów prawnych *promulgacja *prawo nie działa wstecz *zapewnienie niesprzeczności systemu prawa