profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ubiór sarmatówpoleca84%
Historia

Portret Typowego Sarmaty

Na wstępie tego zadania chciałbym przybliżyć pojęcie sarmatyzmu. Narodził się na przełomie XVI i XVII wieku. Jego nazwa pochodzi od starożytnego, walecznego ludu Sarmatów, w którym przodków naszej polskiej szlachty dopatrywali sie już kronikarze...poleca83%
Język polski

Plan prezentacji : sarmatyzm

TO JEST TYLKO PLAN PREZENTACJI ALE MOŻE KOMUŚ Z MATURZYSTÓW SIĘ PRZYDApoleca88%
Język polski

Portret XVII-wiecznego Sarmaty. Analizując podane fragmenty „Potopu” H. Sienkiewicza, dokonaj charakterystyki Zagłoby, bohatera powieści.

typowego XVII-wiecznego Sarmaty . We fragmencie przemowy Zagłoby w Kiejdanach, która odbyła się przed zdradą Radziwiłła, bardzo wyraźnie widać przywódcze zdolności szlachcica. Podkreśla on, że pomimopoleca84%
Język polski

Charakterystyka zjawiska sarmatyzmu na podstawie dwóch wybranych utworów Paska i Potockiego.

"Pamiętników" Paska wyłania się portret typowego XVII-wiecznego szlachcica- sarmaty . ?Obyczajowa? część ?Pamiętników? jest dokumentem życia szlachcica-ziemianina drugiej połowy XVII wiekupoleca85%
Język polski

On i ja - Sarmata i człowiek XX w.

W zasadzie porównywanie " Sarmaty ", widzianego jako typowego obywatela XVI, XVII-wiecznej Polski, z tzw. "człowiekiem XX wieku" byłoby równoznaczne wykazywaniu oczywistych różnicpoleca84%
Język polski

"Pamiętniki" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epoki.

nowymi prądami umysłowymi i społecznymi rozwijającymi się w Europie. Tak ukształtował się wzór szlachcica - sarmaty : obrońcy rodzimej tradycji i kultury, wolności szlacheckiej i ustroju Rzeczpospolitej