profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Typy gleb w Polscepoleca85%
Geografia

Śiąga - I semestr III klasa LO

51,5% -brunatnoziemne-lasy,nieupraewy,w calej polsce,pln cz. poj.mazur. 25%-bielicowe-iglaste,piaski i zwiry uboga w skl.pokarm.bory tucholskie,zielona gora,olba z pisa dolina sanui wisly nie wyst. w gorachi wyzynach7,8-torfowetorfowiska na...poleca85%
Geografia

Cechy budowy geologicznej Polski

Cechy budowy geologicznej Polski a) podział na jednostki geologiczno - tektoniczne - prekambryjska platforma paleozoiczna wschodnio - europejska - platforma paleozoiczna i paleozoiczne masywy orogeniczne - obszary fałdowań alpejskich b)...poleca80%
Geografia

Rolnictwo Polski

Warunki naturalne rozwoju rolnictwa w Polsce wykazują duże przestrzenne zróżnicowanie i ogólnie ocenia się je jako średnio sprzyjające. Ocena warunków naturalnych rolnictwa wynika z następujących cech: - ukształtowanie powierzchni na znacznej...poleca85%
Geografia

Gleby Polski

Gleba jest zewnętrzną warstwą litosfery (rozdrobnionej i przekształconej) powstałą ze skały macierzystej, poddanej działaniu klimatu, wody, rzeźby organizmów żywych i człowieka w odpowiednio długim czasie. Podstawowe składniki gleby to: części...poleca85%
Geografia

Geografia Polski zeskanowane notatki cz 2

Prace w załącznikachpoleca83%
Geografia

Typy gleb w Polsce

Gleba - wierzchnia warstwa slorupy ziemskiej mulastej lub bardziej rozdrobnionej, w ktorej rozwija sie zycie organiczne. Czynniki wplywajace na powstanie roznych rodzajow gleb: - rodzaj skaly macierzystej - warunki klimatyczne - dzialanosc...poleca84%
Geografia

Gleby w Polsce - rodzaje i rozmieszczenie

GLEBA - najbardziej zewnętrzna powłoka litosfery, składająca się z luźnych cząstek mineralnych i organicznych, powietrza i wilgoci. Cechą charakterystyczną gleby są procesy glebo twórcze (przemiana materii organicznej w mineralną i odwrotnie)...