profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Typ lirykipoleca78%
Język polski

Analiza wiersza i Środki stylistyczne

Sprawdź załączniki :) 1. TYTUŁ =ZDANIE OZNAJMUJĄCE/PYTAJĄCE/ROZKAZUJĄCE 2. GATUNEK =HYMN, BAJKA, FRASZKA, SONET, ELEGIA, ODA, PIEŚN, TREN… 3. LIRYKA = BEZPOSREDNIA=OSOBISTA, WYZNANIE, ELEGIA/POSREDNIA= SYTUACYJNA,...poleca83%
Język polski

Model interpretacji liryki.

MODEL INTERPRETACJI LIRYKI 1. Wstępne rozpoznanie całości: a) poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu owych poszukiwań; b) sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej. 2. Nadawca - adresat: a) kto do kogo mówi -...poleca83%
Język polski

Analiza wiersza Małe auto

Sytuacja liryczna:początek I wojny światowej, odwołanie do konkretnej daty (31 sierpnia). Wiersz podkreśla przełomowość przedstawionego czasu, żegnanie starej epoki i budowanie nowego światapoleca81%
Język polski

Analiza wiersza Juliana Przybosia "Póki my żyjemy"

prawdziwy obraz walki. Utwór jest wierszem wolnym - sylaby i akcenty są umieszczone swobodnie. Wyróżnione są słowa mające niezwykłą wartość i znaczenie: wzrósł, milczenie. Strofy są oddzielone od siebiepoleca81%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Wandy Chotomskiej pt. "Dzień dobry, Biały Ptaku"

Tytuł wiersza "Dzień dobry, Biały Ptaku" sugeruje, iż wiersz skierowany będzie do Orła Białego z godła Polski. Wiersz składa się z czterech zwrotek. Pierwsza z nich ma cztery wersy, dwie kolejne popoleca79%
Język polski

Analiza wiersza O książce

Miłosz nie podaje żadnych dat których dotyczy wiersz. Sięga w przeszłość ( I wojna światowa) aby jednocześnie zaznaczyć typowy dla XX lecia międzywojennego strach przed kataklizmem (katastrofizmpoleca85%
Język polski

Analiza wiersza Anny Świrszczyskiej w liście do nauczycielki

uczestniczyła w wydarzeniach, które opisuje. Poetka zastosowała następujące środki stylistyczne : -powtarzające się refreny: „baliśmy się”, „wszystko tchórze”, -anaforę: „Upadła na