profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Twórczość Sępa Szarzyńskiegopoleca88%
Język polski

Światopogląd Sępa Sarzyńskiego na tle światopoglądu Kochanowskiego.

Rzecz Czarnoleska ? przepływa, otacza nawiedzonego niepokoi dziwem. Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziewm...? Tak oto pisze o poezji Kochanowskiego Julian Tuwim. Czy na podstawie twórczości Kochanowskiego można poznać...poleca87%
Język polski

Koncepcja Boga, życia i świata w twórczości Sępa-Szarzyńskiego

BÓG: ~utwory: "O wojnie naszej...", "O nietrwałej...", Parafraza ps.CXXX ~jedyna nadzieja człowieka uwikłanego w zło świata ~Bóg karzący za zło, ale miłosierny jest "wieczną i prawą pięknością" i jedynym celem miłości człowieka ~"Królem...poleca90%
Język polski

Renesans dramatyczny" - wyjaśnij pogląd odwołując się do wybranych utworów renesansowych.

Renesans dramatyczny obejmuje rodzące się niepokoje natury egzystencjalnej oraz niepokoje na tle sporów w kwestii spraw państwowych. Jan Kochanowski : Przeżycia jednostki wobec bezsilności, która towarzyszy człowiekowi. W cyklu trenów i we...poleca84%
Język polski

Porównaj Sonet V Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Hymn Jana Kochanowskiego - analiza porównawcza.

Sępa - Sarzyńskiego , w przeciwieństwie do pieśni Kochanowskiego , jest bardzo smutny, podmiot liryczny wydaję się być pogrążony w bezdennej depresji.poleca84%
Język polski

Porównaj obraz Boga i świata w poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i w Hymnie Jana Kochanowskiego.

widzialnego świata. U Mikolaja Sepa - Sarzynskiego zmiennosc swiata i wolnosc wioda czlowieka do obledu i upadku, a slabosc wobec otaczajacej rzeczywistosci oraz natrectwo grzechu i smierci, doprowadzic mogapoleca85%
Język polski

Na co powinniśmy zwracać uwagę analizując "Makbeta" Szekspira?

BAROKU: W powyższym monologu Makbeta widoczna jest barokowa koncepcja życia zbieżna z załozeniami np. Mikołaja Sępa - Sarzyńskiego , Wacława Potockiego, czy "późnego" Kochanowskiego .poleca84%
Język polski

Stosunek ludzi renesansu do cierpienia

. e) cierpienie egzystencjalne wg Mikołaja Sępa Sarzyńskiego - " O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego" Omówienie odpowiednich fragmentów danych utworów. 4) Przedstawieniepoleca92%
Język polski

Miłość jako temat literatury XVI i XVII wieku (Kochanowski, Sęp-Sarzyński, Morsztyn).

nich głębokim uczuciem lub też cierpiał z powodu nieodwzajemnionej miłości. U Sępa - Sarzyńskiego , podobnie jak u Morsztyna, miłość była zazwyczaj chorobą, zniewoleniem, które nie pozwalało normalnie