profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Twórczość artystyczna Grekówpoleca82%
Historia

RZEŹBA GRECKA

RZEŹBA GRECKA Dziedzina plastycznej twórczości symbolicznej, której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych. Rzeźbą nazywa się również powstałą kompozycję. We współczesnym rozumieniu...poleca79%
Historia

Sztuka Starożytnej Grecji.

Okres największego rozwoju W tym czasie, pod władzą Peryklesa, Ateny przeżywają oszałamiający rozkwit. Umacnia się demokracja ateńska. Ateny korzystając z pieniędzy zgromadzonych w skarbcu Związku, rozbudowują się (Akropol, Pireus, “długie...poleca76%
Historia

Kultura Starożytnej Grecji.

Kultura starożytnej Grecji, powstała i rozwijała się po upadku kultury mykenskiej(helladzka kultura) spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200.r.pne do Iw. p.n.e, czyli do czasu podboju...poleca78%
Historia

Starożytna Grecja

GRECJA ARCHAICZNA W tym okresie w dziejach Grecji, który przypada na VII i VI wiek p.n.e. wykształcił się charakterystyczny typ świątyń. Były one orientowane zgodnie ze stronami świata, frontem ku wschodowi. Budowana je na planie prostokąta, w...poleca84%
Turystyka i rekreacja

Rzeźba Hellenistyczna

z kierunku Turystyka uczelnia: PWSZ Leszno przedmiot: Historia Kultury i sztuki prowadzi: Mgr Małgorzata Gniazdkowska Ocena: 5 Rzeźba Hellenistyczna Rzeźba Grecka Okres Hellenistyczny Epokapoleca81%
Wiedza o kulturze

Architektura i rzeźba grecka i rzymska.

b) Amfiteatry: - Koloseum * Drogi, mosty, akwedukty, termy, łuki triumfalne, bazyliki. 3. RZEŹBA GRECKA a) Archaiczna - postacie masywne, statyczne - mało szczegułów. b) klasycznapoleca83%
Język polski

Rzeźba starożytnej Grecji.

Grecka rzeźba rozwijała się przez ponad 600 lat. Stworzyła klasyczną szkołę i wydała geniuszy, których rzeźby i architektura stanowią do dziś niedościgniony wzorzec. Greccy rzemieślnicy odpoleca85%
Architektura

Rzeźba grecka epoki archaicznej i klasycznej.

być podziwiane przez innych ludzi. Prywatna rzeźba w okresie klasycznym służyła zatem celom publicznym - miała przekazywać określone przesłanie szerszemu kręgowi odbiorców. Posągi epoki archaicznejpoleca85%
Język polski

Typowe cechy sztuki greckiej, helleńskiej i rzymskiej.

wpływ sport przyzwyczajający hellenów do oglądania nagich ciał i podziwiania ich. Artyści greccy posługiwali się brązem, marmurem i kamieniem jaskrawo malowanym. Grecka rzeźba wciąż ewaluowała - przed