profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Twórcy pozytywistycznipoleca84%
Język polski

"Nie miecz, nie tarcza - bronią języka, lecz arcydzieła." C. K. Norwid.

Patrząc zarówno w przeszłość, jak i niestety przyglądając się współczesnemu światu, ciężko doszukać się pełnej sprawiedliwości. Wciąż, bowiem, oglądając mapę znajdujemy obszary, których ludność czuje się zniewolona. Choć nie zawsze roszczenia te...poleca82%


poleca85%
Język polski

"Nie miecz, nie tarcza - bronią języka, lecz - arcydzieła." C. K. Norwid.

"Nie miecz, nie tarcz - bronią języka, lecz - arcydzieła." zgodnie z tym stwierdzeniem tworzyło wielu autorów, nie tylko ci, którzy żyli po Norwidzie, lecz również artyści wcześniejszych epok. W dorobku literatury polskiej możemy...