profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Trylogia Henryka Sienkiewiczapoleca85%
Język polski

Topos rycerza

Powszechnie uważa się średniowiecze za epokę rycerską. Rycerstwo, obok stanu duchowieństwo zajmowała uprzywilejowane miejsce w strukturze średniowiecznej społeczności. Kultura rycerska była po części wytworem świeckim, stworzyła rytuał związany z...poleca89%
Język polski

Na podstawie poniższej scent z ,,Potopu" Henryka Sienkiewicza scharakteryzuj bohaterów powieści.Zwróć uwagę na relacje między nimi oraz ich postawę wobec prawa i ludzi.

Epoka pozytywizmu przyniosła dorobkowi polskiej literatury wiele nowych dziel wybitnych pisarzy. Jednącr z takich postaci jest Henryk Sienkiewicz oraz jego najpopolarniejszy utwor ,,Potop'. Czas trwania epoki przypada w Polsce na lata po...poleca85%
Język polski

Znaczenie powieści historycznej Henryka Sienkiewicza

Zanim Sienkiewicz zaczął pisać powieść historyczną, ukończył pięcioletnie studia dotyczące dokumentacji historycznej z okresu średniowiecza. Szczególnie zwrócił uwagę na kronikę Polski Jana Długosza, z której prawie dosłownie przedstawił przebieg...poleca85%
Język polski

Recenzja pana Wołodyjowskiego

Pan Wołodyjowski- recenzja książki. Autorem tej niesamowitej powieści, ostatniej z trzech trylogii, do której zaliczają się także Ogniem i Mieczem a także Potop jest nie, kto inny jak polski nowelista, powieściopisarz, publicysta, oraz laureat...poleca87%
Język polski

Zabójcza żądza władzy – topos władzy w literaturze na przykładzie "Makbeta".

. Modelem rycerza w uwspółcześnionej wersji. Odznaczał się głębokim oddaniem dla swego króla, honorem, walecznością i sprawiedliwością. Wizja władzy jednak obudziła w nim głęboko skrywane pragnieniapoleca85%
Język polski

Topos miłości w literaturze średniowiecza i renesansu – analiza porównawcza

, narzeczona walecznego rycerza , pada martwa na wieść o jego śmierci). By pokazać jak ogromne znaczenie miała ta więź, można też przytoczyć przykład Abelarda i Heloizy, dla których rozstanie stało się niejakopoleca85%
Język polski

Topos miłości w literaturze średniowiecza i renesansu – analiza porównawcza

, narzeczona walecznego rycerza , pada martwa na wieść o jego śmierci). By pokazać jak ogromne znaczenie miała ta więź, można też przytoczyć przykład Abelarda i Heloizy, dla których rozstanie stało się niejakopoleca85%
Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

postaw życiowych. Kolejna sprawa to ideał rycerza , pięknego, męskiego, odważnego wojownika, niezłomnego patriotę, przezwyciężającego własne słabości. Właśnie takiego rycerza poznajemy na przykładzie