profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Transport substancji

poleca31%
Biologia

Transport substancji

Każda żywa komórka wymaga ciągłego dopływu z zewnątrz różnych substancji potrzebnych do zaspokojenia jej potrzeb. Równocześnie wydziela wytworzone przez siebie substancje ważne dla procesów życiowych, a także usuwa substancje zbędne, zachowując przy tym ściśle określony skład substancji w swoim wnętrzu. Wszystkie te substancje przenikają przez błonę komórkową oraz transportowane są w obrębie komórki. Przechodzenie substancji przez półprzepuszczalne błony uzależnione jest od ich...

poleca26%
Biologia

Transport substancji

Każda żywa komórka wymaga ciągłego dopływu z zewnątrz różnych substancji. Równocześnie wydziela wytworzone przez siebie substancje ważne dla procesów życiowych. Wszystkie te substancje przenikają przez błonę komórkową oraz transportowane są w obrębie komórki. Istnieją dwa mechanizmy transportu przez błonę umożliwiające wchłanianie substancji: transport bierny – bez udziału energii oraz czynny – wymagający wydatku energii. Transport bierny odbywa się zgodnie z gradientem stężeń na drodze...poleca89%
Biologia

Transport substancji w roślinie oraz transport produktów fotosyntezy

1.W każdym żywym układzie komórkowym dochodzi do przemieszczenia różnych substancji z jednych miejsc w inne. Ze względu na odległość, którą trzeba pokonać wyróżniono w organizmach dwa sposoby przemieszczania substancji (rodzaje transportu):...poleca85%
Biologia

Komórka - wszystkie informacje

KOMÓRKA Komórka – jest podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną żywego organizmu. Jest najniższą jednostką organizacji żywej materii. Wyróżniamy organizmy jednokomórkowe np. bakterie; kolonijne i wielokomórkowe. Najpierwotniejszy...poleca85%
Biologia

Transport między komórkami.

Woda i związki chemiczne mają możliwość przenikania do wnętrza komórki. Transport ten odbywa się przez błonę plazmatyczną ( komórkową ) . Zdolność błony do przepuszczania pewnych substancji zależy odpoleca81%
Anatomia

Transport bierny

* Transport bierny * Transport ten można okreslić jako pochodzenie różnych substancji przez błony biologiczne bez nakładu energii metabolicznej żywego organizmu. Ten transport bierny może odbywaćpoleca85%
Biologia

Transport przez błony - charakterystyka

chaotyczny, termiczny ruch cząsteczek. - Transport bierny- przemieszczanie się substancji w obu kierunkach zgodnie z gradientem stężeń, dążenie do osiągnięcia stanu równowagi - Transport wspomaganypoleca85%
Biologia

Wchłanianie i transport produktów trawienia

Wchłanianie i transport produktów trawienia Wchłanianie produktów trawienia odbywa się w jelicie cienkim. Nabłonek jelita ssaków tworzy cienkie palczaste wyrostki tzw. kosmki jelitowe. Dopoleca85%
Geografia

Produkcja roślinna, chów zwierząt, lasy, komunikacja i transport... w Polsce.

), czarne ziemie, ciepłe wilgotne lato, Uprawa: Wyż Śląska, Niz Sandomier., Zulawy, Wielkopolska; źle znoszą transport i składowani; spada produkcja WARZYWA uprawa w pobliżu większych miast i zakładów