profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Transport przez błonypoleca85%
Biologia

Transport przez błony.

Jeżeli chcemy mówić o transporcie przez błony, trzeba zacząć od tego, że błona jest elastyczna, przez co komórka może zmieniać swój kształt. Błona jest też selektywna tzn. wybiorcza, oznacza to, że przepuszcza tylko niektóre substancje. Transport...poleca85%
Biologia

Komórka

1. Wiadomości wstępne Komórka to podstawowy element strukturalny i czynnościowy każdego organizmu, zdolny do spełniania różnych funkcji życiowych tzn. oddychania, odżywiania, rozmnażania, wzrostu. Wielkość komórek i ich kształt są bardzo różne i...poleca85%
Biologia

Transport między komórkami.

Woda i związki chemiczne mają możliwość przenikania do wnętrza komórki. Transport ten odbywa się przez błonę plazmatyczną ( komórkową ) . Zdolność błony do przepuszczania pewnych substancji zależy od jej budowy i wielkości otworów ( porów ) ....poleca83%
Biologia

Komórka. Budowa i funkcje organelli komórkowych; porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych 1. Komórka prokariotyczna Charakteryzuje się brakiem jądra komórkowego. DNA znajduje się w pewnym rejonie cytoplazmy, nie oddzielony od niej błoną. Cząsteczki DNA w większości komórek...poleca85%
Biologia

Transport przez błony - charakterystyka

ich wypustek - Przepływ jonów Cl- powoduje - hiperpolaryzację błony komórkowej, - wygaszenie potencjałów czynnościowych - zmniejszenie napływu jonów Ca2+ do komórki - Transport aktywnypoleca85%
Biologia

Błony biologiczne

stężeniu, do obszaru o większym stężeniu); PODSUMOWANIE: ~ Błony biologiczne oddzielają komórkę od otoczenia i jej poczególne obszary od siebie. ~ Przez błony odbywa się transport odpowiednichpoleca81%
Anatomia

Transport bierny

* Transport bierny * Transport ten można okreslić jako pochodzenie różnych substancji przez błony biologiczne bez nakładu energii metabolicznej żywego organizmu. Ten transport bierny może odbywaćpoleca85%
Biologia

Wchłanianie i transport produktów trawienia

każdego kosmka wnikają naczynia krwionośne i limfatyczne. Wchłanianie więc polega na przetransportowaniu produktów trawienia, poprzez błony kosmka do naczyń krwionośnych lub limfatycznych. Transportpoleca85%
Biologia

Budowa komórki

jest zaangażowany w każdy ruch. Fagocytoza- pobierane są duże cząsteczki pokarmowe np. inne komórki, czy ich fragmenty. Gdy pierwotniak rozpozna pokarm to zbliża się i otacza go fałd błony kom i